Polityka prywatności

I. Definicje

II. Dane Osobowe

III. Definicje Cookies

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.